Admission Inquiry 2024

Not Saved

हा अर्ज फक्त तुमचा संपर्क व माहिती नोंदवण्यासाठी आहे. अर्ज केल्यावर आम्ही प्रवेश प्रक्रियेबाबतचे तपशील तुम्हाला कळवू .


*टीप : हा अर्ज प्रवेश घेण्यासाठीचा नसून चौकशी करण्याकरिता आहे. येथे कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही.


This is just a form for you to contact us. We will contact you after your application for further details about the admission process.


*Note: This is not a final admission form. No fees have to be paid here.

Thank You

We have recieved your application for the course. We will contact you back